Innehållspublicerare

null Information om tillsyn av kvartsdamm till byggbranschen

Information om tillsyn av kvartsdamm till byggbranschen

30.7.2020

Kvartsdamm är en av de största cancerframkallande faktorerna inom byggbranschen. Arbetarskyddsmyndigheten har skapat ett bildspel för aktörerna i byggbranschen med information om tillsyn av exponering för kvartsdamm samt arbetarskyddsmyndighetens anvisningar och tolkningar om relevant lagstiftning. Öppna bildspelet här: Tillsyn av exponering för kvartsdamm i byggbranschen

Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete trädde i kraft i början av 2020. Arbetarskyddsmyndigheten har fått många kontakter från aktörerna i byggbranschen angående förebyggande av kvartsdamm.