alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Jag har inte fått arbetsintyg. Vad ska jag göra?

Jag har inte fått arbetsintyg. Vad ska jag göra?

Arbetsintyg

Arbetsgivaren behöver inte ge ett arbetsintyg  på eget initiativ. Om du inte har begärt att få ett arbetsintyg av arbetsgivaren ska du göra det. Du kan begära att får det muntligt eller skriftligt, till exempel per e-post.

Om du redan har begärt att få arbetsintyg men inte fått ett kan du kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet för det område där din arbetsplats ligger. Ansvarsområdenas kontaktuppgifter finns under Kontaktinformation. Du kan begära tillsyn med blanketten Begäran om tillsyn av anställningsförhållande eller elektroniskt i arbetarskyddets e-tjänst, som för närvarande pilottestas. Mer information på sidan Pilotprojekt för e-tjänst.

14.12.2021