alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Jag har konstiga symptom på arbetsplatsen, och jag tror att de beror på inomhusluften. Vad ska jag göra?

Jag har konstiga symptom på arbetsplatsen, och jag tror att de beror på inomhusluften. Vad ska jag göra?

Inomhusklimat

Om du har symptom som tyder på problem med inomhusluften på arbetsplatsen ska du berätta om det för arbetsgivaren, arbetarskyddsfullmäktig eller företagshälsovården.

3.9.2018