alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Jag jobbar med montering som kräver fingerfärdighet. Hur ska jag bli av med problemen med nacken och axlarna?

Jag jobbar med montering som kräver fingerfärdighet. Hur ska jag bli av med problemen med nacken och axlarna?

Fysisk belastning

Monteringsarbete är repetitivt arbete. I repetitivt arbete är det viktigt med välplanerade pauser och att arbetsplatsen är ergonomiskt planerad och arbetsrotationen fungerar. I arbetsrotation är det viktigt att arbetsuppgifterna är tillräckligt varierande och att arbetsuppgifterna byts med tillräckligt korta intervaller flera gånger under arbetsskiftet.

3.9.2018