alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Jag vet inte vad företagshälsovården på min arbetsplats omfattar. Vad ska jag göra?

Jag vet inte vad företagshälsovården på min arbetsplats omfattar. Vad ska jag göra?

Företagshälsovård

Avtalet om företagshälsovård som din arbetsgivare ingått med företagshälsovården ska vara tillgängligt för arbetstagarna på arbetsplatsen. Av avtalet framgår

  • de tjänster som den företagshälsovård som din arbetsgivare ordnat innehåller
  • företagshälsovårdens kontakt- och adressuppgifter
  • praktiska frågor relaterade till anlitandet av företagshälsovården
  • uppgifterna om företagshälsovårdens specialister på din arbetsplats, såsom företagshälsovårdare och företagsläkare.
6.9.2018