alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Kan arbetsgivaren ändra arbetsuppgifterna enligt arbetsavtalet genom att vädja till sin direktionsrätt?

Kan arbetsgivaren ändra arbetsuppgifterna enligt arbetsavtalet genom att vädja till sin direktionsrätt?

Direktionsrätt, integritetsskydd och varning

I arbetsavtal kan arbetsuppgifterna fastställas antingen på ett allmänt plan eller mycket detaljerat. Ju mer detaljerat de har fastställts, i desto mindre grad kan arbetsgivaren ändra dem.

Utöver de ordinarie arbetsuppgifterna kan arbetsavtal innehålla omnämnandet ”övriga arbetsuppgifter beordrade av behörig överordnad”. Genom detta villkor kan arbetsgivaren dock inte ändra innehållet i de ordinarie arbetsuppgifterna utan att iaktta proceduren för ändring av villkoret i arbetsavtalet. Detta innebär i allmänhet att arbetsgivaren ska ha en uppsägningsgrund som beror på produktionsorsaker och ekonomiska orsaker eller på personen. Dessa frågor reds ut i sjunde kapitlet i arbetsavtalslagen.

22.6.2022