Innehållspublicerare

null Kan arbetsgivaren ändra arbetsuppgifterna enligt arbetsavtalet genom att vädja till sin direktionsrätt?

Kan arbetsgivaren ändra arbetsuppgifterna enligt arbetsavtalet genom att vädja till sin direktionsrätt?

Direktionsrätt, integritetsskydd och varning

I arbetsavtal kan arbetsuppgifterna fastställas antingen på ett allmänt plan eller mycket detaljerat. Ju mer detaljerat de har fastställts, i desto mindre grad kan arbetsgivaren ändra dem.

Utöver de ordinarie arbetsuppgifterna kan arbetsavtal innehålla omnämnandet ”övriga arbetsuppgifter beordrade av behörig överordnad”. Genom detta villkor kan arbetsgivaren dock inte ändra innehållet i de ordinarie arbetsuppgifterna utan att iaktta proceduren för ändring av villkoret i arbetsavtalet. Detta innebär i allmänhet att arbetsgivaren ska ha en uppsägningsgrund som beror på produktionsorsaker och ekonomiska orsaker eller på personen. Dessa frågor reds ut i sjunde kapitlet i arbetsavtalslagen.

22.6.2022