alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Kan bruksanvisningen för maskinen vara skriven på något annat språk än finska?

Kan bruksanvisningen för maskinen vara skriven på något annat språk än finska?

Maskiner och arbetsredskap

Bruksanvisningen ska i Finland finnas på finska och vid behov på svenska.

21.9.2021