alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Kan en högstadieelev själv ingå arbetsavtal?

Kan en högstadieelev själv ingå arbetsavtal?

Arbetsavtal
En högstadieelev som har fyllt 15 år kan själv ingå arbetsavtal.  I fråga om en person som är under 15 år kan vårdnadshavaren på dennes vägnar ingå ett arbetsavtal eller också kan den unga personen ingå ett arbetsavtal med vårdnadshavarens tillstånd utom, då det gäller en person som under det innevarande kalenderåret fyller 13 år eller en yngre person. Denna får endast arbeta med en dispens från arbetarskyddsmyndigheten.
25.8.2015