Innehållspublicerare

null Kan en högstadieelev själv ingå arbetsavtal?

Kan en högstadieelev själv ingå arbetsavtal?

Ung arbetstagare

En högstadieelev som har fyllt 15 år kan själv ingå arbetsavtal.  Vårdnadshavaren till yngre personer kan ingå arbetsavtal på deras vägnar eller ge tillstånd till den unga att själv göra det. En person som under innevarande kalenderår fyller 13 år eller är yngre behöver dessutom dispens av arbetarskyddsmyndigheten.

22.6.2022