alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Kan en person som är på studieledighet sägas upp?

Kan en person som är på studieledighet sägas upp?

Familje- och andra ledigheter

Arbetsgivaren får inte säga upp eller häva en arbetstagares anställningsförhållande på grund av att arbetstagaren har ansökt om eller tagit ut studieledighet. Däremot förhindrar studieledighet inte uppsägning om det finns någon annan laglig grund för det.

22.6.2022