Innehållspublicerare

null Lagen om utstationering av arbetstagare till Finland ändras

Lagen om utstationering av arbetstagare till Finland ändras

30.12.2020

Lagen om utstationering av arbetstagare har ändrats. Ändringarna trädde i kraft 1.12.2020. 

Syftet med ändringarna är att främja likabehandling mellan utstationerade arbetstagare och nationella arbetstagare i Finland i fråga om bestämmande av lön och anställningsvillkor samt en jämlik konkurrensställning för företagen.

Ändringarna gäller bland annat bestämmelserna om lönen som tillämpas på utstationerade arbetstagare till den del de gäller arbete som utförs i Finland samt arbetsgivarens skyldighet att ersätta kostnader för resa, kost och logi.

Mer om ämnet i arbetarskyddsmyndigheternas och ANM:s webbnyhet i Tyosuojelu.fi: Ändringar i lagen om utstationering av arbetstagare.

Ytterligare information:

Jurist Anu Ikonen, 0295 018 143, förnamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Konsultativ tjänsteman Päivi Kantanen, 0295 048 938, förnamn.efternam@tem.fi
Arbets- och näringsministeriet

Tyosuojelu.fi: Utstationerad arbetstagare