Innehållspublicerare

null Linbaneanläggningarna i bruk även på sommaren – arbetarskyddstillsyn genomförs året runt

Linbaneanläggningarna i bruk även på sommaren – arbetarskyddstillsyn genomförs året runt

16.6.2021

Skidcentren har utvidgat sin verksamhet utanför slalomsäsongen, eftersom bland annat downhillcykling har blivit populärt. "Detta har lett till att också tillsyn över arbetssäkerheten vid linbaneanläggningar riktas året runt", berättar inspektör Mikael Söderholm vid ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Företag som driver linbaneanläggningar och andra, såsom kommunala aktörer, kan grovt indelas i två grupper. Flera av aktörerna har arbetssäkerheten vid linbaneanläggningen i ändamålsenligt skick och en del har saker att förbättra beträffande säkerhetsfrågorna. "Tillsynen och metoderna som stöder tillsynen har gett resultat", konstaterar inspektör Söderholm.

Under åren 2020-21 har arbetarskyddsmyndigheterna genomfört cirka hundra inspektioner där arbetssäkerheten vid linbaneanläggningar har granskats. Sammanlagt har man gett 143 anmärkningar för att få saker och ting i skick. Brister har förekommit bland annat i säkerhetsbrytare och nödstoppsanordningar, arbete i stolpar, säker åtkomst till de övre och nedre stationerna samt i introduktionen av nya arbetstagare i arbetet. "Ofta är också arbetsgivarnas utredning och bedömning av riskerna i arbetet ogjord", preciserar Söderholm.

Under underhållsarbetet hade säkerhetsbrytarna inte låsts. Nödstoppsansordningarna i pumpstationerna var inte tryggt tillgängliga för arbetstagarna. Nödstoppsanordningarna förutsätts vara minst i omedelbar närhet av pumpstationens utgång.  När man klättrar upp i en hisstolpe ska stegen ha sele och två rep med säkerhetshakar. Enligt tillsynsobservationerna har stolparna saknat fästpunkter för repen och det har varit tvivelaktigt att säkerställa deras hållfasthet.  Man har inte heller alltid funderat och övat på att rädda en person från en stolpe. Fallskydd av seltyp kan ha saknats och arbetstagarna har endast fått en ytlig introduktion. 

"De anställdas introduktion och dokumentation bör utvecklas. Anvisningar har också getts för ensamarbete. Det är till exempel i princip inte tillåtet att arbeta ensam med normala selar och vid ensamarbete med automatselar måste man se till att det är möjligt att larma hjälp", säger inspektör Mikael Söderholm.

Enligt tillsynsobservationerna finns det saker att förbättra vad gäller ordnandet av övningar i att rädda personer från hisstolpar, introduktionen i arbetet för stolhissövervakare, handledningen i användningen av snöskotrar och ordnandet av övningar för nya arbetstagare samt utifrån riskbedömningen utrustandet av en del snöskotrar med s.k. alpbroms.

Länk:
Linbaneanläggningarnas säkerhet

Mer information:
Inspektör Mikael Söderholm, tfn 0295 018 729, mikael.soderholm@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland