alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Medarbetarna har börjat få konstiga symptom på arbetsplatsen, och jag tror att de beror på inomhusluften. Vad ska jag göra som arbetsgivare?

Medarbetarna har börjat få konstiga symptom på arbetsplatsen, och jag tror att de beror på inomhusluften. Vad ska jag göra som arbetsgivare?

Inomhusklimat

Om arbetstagarna har symptom som tyder på problem med inomhusluften på arbetsplatsen ska arbetsgivaren se till att arbetsförhållandena inte äventyrar arbetstagarnas hälsa. För det första gäller det att reda ut arbetstagarnas symptom och sjukfrånvaron på individ- och gruppnivå till exempel i samarbete med företagshälsovården. Samtidigt ska fastighetens skick redas ut. I utredningen ska man bland annat beakta grundläggande fakta om fastigheten och användarnas observationer. Utifrån dem ska arbetsgivaren vidta nödvändiga åtgärder.

7.3.2016