alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Min arbetsgivare bedriver sin affärsverksamhet utan att lyssna på sina arbetstagare. Nu har arbetsgivaren informerat oss om sparåtgärder, som pågår i två år. Det är oklart om sparåtgärderna också leder till uppsägningar. Arbetstagarna är utmattade på grund av situationen. Kan arbetarskyddsfullmäktige hjälpa?

Min arbetsgivare bedriver sin affärsverksamhet utan att lyssna på sina arbetstagare. Nu har arbetsgivaren informerat oss om sparåtgärder, som pågår i två år. Det är oklart om sparåtgärderna också leder till uppsägningar. Arbetstagarna är utmattade på grund av situationen. Kan arbetarskyddsfullmäktige hjälpa?

Psykosocial belastning

Det är vanligt att arbetstagare belastas då de är rädda för att förlora sin arbetsplats och lever i ovisshet. Sparåtgärder kan dock vara en lösning av företagsledningskaraktär, som det inte är möjligt att påverka inom ramen för arbetarskyddstillsynen, även om sparåtgärderna påverkar arbetstagarna negativt.

Om skadlig belastning (t.ex. för mycket arbete, tidspress eller brister i informationsflödet) förekommer på din arbetsplats med anledning av sparåtgärderna eller under den tid då dessa vidtas, kan du underrätta din arbetsgivare om dessa belastningsfaktorer i arbetet. Din arbetsgivare ska behandla de framförda missförhållandena och ge dig information om de åtgärder som vidtas. Vid behov kan du vara i kontakt med arbetarskyddsmyndigheten för att få anvisningar och råd.

Om din arbetsplats har en arbetarskyddsfullmäktig, kan du underrätta också honom eller henne om missförhållandena. Arbetarskyddsfullmäktige har i egenskap av företrädare för arbetstagarna möjlighet att behandla ärendet tillsammans med arbetsgivaren. Arbetarskyddsfullmäktige för arbetsplatsen kan vid behov vara i kontakt med arbetarskyddsmyndigheten, om arbetsplatsen inte har egna förfaringssätt för att behandla de framförda missförhållandena.

3.9.2018