alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Min arbetstid slutar klockan 16. Kan jag sticka hem om jag blir klar med arbetet redan 15.30?

Min arbetstid slutar klockan 16. Kan jag sticka hem om jag blir klar med arbetet redan 15.30?

Arbetstid

Om arbetsgivaren bestämt att arbetstiden slutar kl. 16 ska arbetstagaren iaktta denna tid. Således kan en arbetstagare inte lämna arbetet utan att komma överens om det med chefen.

22.6.2022