Innehållspublicerare

null När är det tillåtet med gemensamma toaletter på en arbetsplats och var finns bestämmelserna om det?

När är det tillåtet med gemensamma toaletter på en arbetsplats och var finns bestämmelserna om det?

Personalrum

Små arbetsplatser med högst fem arbetstagare kan beroende på arbetets art och omständigheterna ha en gemensam toalett för damer och herrar. Personalen och allmänheten ska i regel ha skilda toaletter.

På större arbetsplatser med flera än fem arbetstagare ska det reserveras tillräckligt med skilda toaletter. Vanligtvis räcker det med en toalett för 20 män eller 15 kvinnor.

Bestämmelser ingår i 48 § i arbetarskyddslagen (738/2002) och i 6 § i statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (577/2003).

22.3.2016