alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null När är det tillåtet med gemensamma toaletter på en arbetsplats och var finns bestämmelserna om det?

När är det tillåtet med gemensamma toaletter på en arbetsplats och var finns bestämmelserna om det?

Personalrum

Arbetsplatser ska ha tillräckliga och ändamålsenliga toaletter för arbetstagare. Vid behov ska det finnas skilda toaletter för kvinnor och män.

Det rekommenderas att ha ett toalettutrymme för varje påbörjad grupp på 15 arbetstagare. Män och kvinnor kan ha sina egna toaletter, eller efter eget gottfinnande kan toaletterna vara helt eller delvis könsneutrala. Könsneutrala toaletter är särskilt lämpliga på små arbetsplatser.

Personalen och allmänheten ska i regel ha skilda toaletter.

Bestämmelser ingår i 48 § i arbetarskyddslagen (738/2002) och i 6 § i statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (577/2003).

12.6.2023