alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Om jag säger upp mig under permitteringen, måste jag då gå tillbaka till arbetet för uppsägningstiden?

Om jag säger upp mig under permitteringen, måste jag då gå tillbaka till arbetet för uppsägningstiden?

Permittering

En arbetstagare har rätt att utan uppsägningstid säga upp ett anställningsförhållande under permitteringen, oberoende av anställningsförhållandets längd och form. Anställningsförhållandet upphör genast. Om tidpunkten för permitteringens upphörande är känd och man säger upp sig inom sju dygn innan permitteringen upphör, ska uppsägningstiden iakttas.

26.6.2020