Innehållspublicerare

null Övervakningen av hyrt arbete fortsätter i såväl personaluthyrningsföretag som användarföretag

Övervakningen av hyrt arbete fortsätter i såväl personaluthyrningsföretag som användarföretag

25.3.2021

Personalinhyrning har etablerats som anställningsform i det finländska arbetslivet. Personalinhyrning finns inom nästan alla branscher, med anställda i olika åldrar och med mycket olika utbildningsbakgrund och yrkesfärdigheter. 

Arbetarskyddets ansvarsområden inriktar sig under innevarande år på övervakning av personaluthyrningsföretag och användarföretag i hela landet. Övervakningen omfattar arbetsvillkor och anställningsfrågor. Skyldigheterna för både arbetstagarens egen arbetsgivare och mottagaren av arbetet granskas. Dessutom övervakas att beställaransvarslagen följs i de företag som använder utomstående arbetskraft. 

Tillämpning av arbetsavtalslagen, arbetarskyddslagen och beställaransvarslagen inom hyrt arbete

Vid hyrt arbete hyr arbetsgivaren (personaluthyrningsföretag) ut sina anställda för arbete hos en annan arbetsgivare (användarföretag). Utstationerade arbetstagare är också hyrd arbetskraft. Viktiga bestämmelser om parternas rättigheter och skyldigheter vid hyrt arbete finns i arbetsavtalslagen och arbetarskyddslagen. Mer information om skyldigheterna finns i arbetsplatsmeddelandet: Både uthyrnings- och användarföretaget ansvarar för den uthyrda medarbetarens arbetssäkerhet.

Dessutom måste det företag som anlitar hyrd arbetskraft följa beställaransvarslagen då man ingår avtal om hyrt arbete. Lagen gäller även utländska företag i de fall då arbetet utförs i Finland. Företaget måste inhämta de utredningar som beställaransvarslagen förutsätter av sin avtalspartner innan avtalet ingås. Dessa utredningar är till exempel en utredning över betalda skatter, ett intyg över att de anställda är pensionsförsäkrade och en redogörelse för hur företagshälsovården är ordnad. 

Observationer vid övervakningen av hyrd arbetskraft

Arbetarskyddsövervakningen i anslutning till hyrt arbete har redan pågått i flera år. Enligt observationerna från övervakningen känner i synnerhet användarföretagen dåligt till sina skyldigheter i anknytning till arbetarskyddet (arbetarskyddslagen 738/2002, 3 §). Användarföretagen hade ofta inte angivit tillräckligt noga till vilken typ av arbete arbetstagaren kommer att få och vilka krav som ställs på den inhyrda arbetstagaren.  

I övervakningen observerades också inom personaluthyrningsföretag att företagshälsovårdens arbetsplatsutredning och bedömningen av risker i arbetet inte alltid omfattade den inhyrda arbetstagarens arbetsuppgifter och arbetsförhållanden.

Webbinarium för personaluthyrningsföretag

Ett webbinarium för personaluthyrningsföretag planeras till hösten 2021. Information om kommande webbinarier fås till exempel genom att prenumerera på arbetarskyddsförvaltningens nyhetsbrev

Mer information:
Överinspektör Hanna-Kaisa Rajala, 0295 017 625, förnamn.efternamn@avi.fi
Norra Finlands regionförvaltningsverk, ansvarsområdet för arbetarskyddet

När det gäller beställaransvar: Inspektör Pauli Ollikka, 0295 016 239, förnamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet