alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null På min arbetsplats inträffar många olyckor. Kan olyckor förebyggas?

På min arbetsplats inträffar många olyckor. Kan olyckor förebyggas?

Förebyggande av olyckor

Javisst. Olycksfall i arbetet kan förebyggas så att de olycksrisker som hänför sig till arbetet identifieras och man strävar efter att förhindra en händelseutveckling som leder till en olycka. Om en olycksrisk inte helt och hållet kan elimineras, skyddar man sig till exempel genom att använda personlig skyddsutrustning. Arbetsförhållandena följs oavbrutet och inträffade olyckor samt tillbud analyseras för att arbetarskyddet ska kunna förbättras.

23.9.2015