Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Problemet med arbetssäkerheten inom byggbranschen – ansvaret har överförts till konsulterna

Problemet med arbetssäkerheten inom byggbranschen – ansvaret har överförts till konsulterna

Pressmeddelande 19.5.2023

I fjol råkade något över 13 000 löntagare ut för arbetsplatsolyckor inom byggbranschen. Antalet sjönk med cirka en procent jämfört med året innan. Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens färska statistik ökade dock frekvensen för olycksfall på arbetsplatsen, eftersom antalet utförda arbetstimmar minskade mer än antalet inträffade skador.

Hälften av olyckorna orsakades av vassa föremål, ramlande eller fall. Cirka en fjärdedel av alla arbetsplatsolyckor inom byggbranschen i fjol var fallolyckor eller olyckor med skärande eller vassa föremål. Oftast skedde fallet relativt lågt, såsom från en stege eller ställning, men även fall från hög höjd sker fortfarande alltför ofta.

Arbetarskyddsmyndigheterna strävar efter att minska olycksfallen i arbetet inom byggbranschen genom tillsynsarbete som riktar sig till byggherrar och byggarbetsplatser. "När man jämför inspektionerna 2021 och 2022 sinsemellan kan man konstatera att just inget har förändrats. Flest att anmärka på år efter år finns gällande fallskydd, personlig skyddsutrustning, personalutrymmen och passager. Denna situation fortsätter från år till år", berättar inspektör Juha Sinerjoki vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Enligt lagen är arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen till stor del i byggherrens händer. Byggherren ska följa upp, se till och säkerställa att verksamheten på byggarbetsplatsen är hälsosam och säker.

"Ett grundproblem är att byggherrarna ofta är aktörer av engångskaraktär och att deras arbetarskyddsskyldigheter sköts av utomstående konsulter vid sidan av den separat överenskomna uppgiften som övervakare. Huvudansvaret för genomförandet av den praktiska arbetssäkerheten på arbetsplatsen ligger naturligtvis hos den som i huvudsak genomför byggprojektet. Man kan dock låta bli att göra upp viktiga säkerhetsplaner och byggherrens säkerhetskoordinator frågar inte efter dem. Denna situation framkommer ofta i undersökningen av ett allvarligt olycksfall", säger inspektör Juha Sinerjoki.

Den senaste statistiken om olycksfall i arbetet inom byggbranschen finns på Olycksfallsförsäkringscentralens webbplats.

Mer information om arbetarskyddsansvaret inom byggbranschen finns i arbetarskyddsmyndighetens webbtjänst Tyosuojelu.fi.

Mer information:
Inspektör Juha Sinerjoki, 0295 018 182, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Arbetarskyddsmyndigheternas tillsynsprojekt inom byggbranschen