alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Ska ett utländskt företag inhämta utredningarna om det i Finland använder hyrd arbetskraft från ett utländskt bemanningsföretag?

Ska ett utländskt företag inhämta utredningarna om det i Finland använder hyrd arbetskraft från ett utländskt bemanningsföretag?

Beställaransvar

Lagen om beställarens ansvar gäller beställare som använder hyrda arbetstagare i Finland. Det spelar ingen roll om det beställande företaget eller företaget man ingått avtal med är finländskt eller utländskt. Beställaren ska alltså inhämta utredningarna.

8.10.2018