alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Ska man jobba under uppsägningstiden?

Ska man jobba under uppsägningstiden?

Avslutande av anställningsförhållande

De normala skyldigheterna och rättigheterna i anställningsförhållandet gäller under uppsägningstiden. Arbetsgivaren beslutar om arbetsplikten under uppsägningstiden.

22.6.2022