alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Ska utredningar inhämtas var tredje månad?

Ska utredningar inhämtas var tredje månad?

Beställaransvar

Nej. Utredningarna ska inhämtas innan avtal ingås. Om avtalet gäller i över ett år ska avtalsparten med 12 månaders mellanrum lämna in utredningar om skattebetalningar och pensionsförsäkringar. Beställaren ska alltid spara de utredningar som inhämtats innan avtalet ingåtts, även om avtalsparten lämnar in nya utredningar under avtalsförhållandet.

7.7.2022