Innehållspublicerare

null Tillsynsprojektet utreder: hur hanteras beställaransvaret i kommuner och kommunsammanslutningar?

Tillsynsprojektet utreder: hur hanteras beställaransvaret i kommuner och kommunsammanslutningar?

27.2.2018 – Södra Finland

Hur hanterar kommuner och kommunsammanslutningar beställarens utredningsskyldighet vars syfte är att bekämpa grå ekonomi och osund konkurrens? Det kommer att klarna när det genomförs inspektioner om beställaransvaret i kommunerna och kommunsammanslutningarna under 2018. Projektet Beställaransvar i kommuner inleds på torsdagen den 1.3. Syftet med projektet är att före utgången av året genomföra inspektioner i nästan 200 kommuner.

I inspektionerna kontrolleras avtal inom alla kommunens sektorer, som t.ex. service och renhållning, fastighetsskötsel, infrastruktur och byggverksamhet och social- och hälsovårdssektorn. Kommunerna och kommunsammanslutningarna som är föremål för inspektionerna väljs ut slumpmässigt.

Kommunerna beställer mycket underleverans och hyrt arbete

Beställaransvarstillsynen inriktas på kommunerna, eftersom alla kommuner i praktiken har avtal om underleverans och hyrt arbete på vilka lagen om beställarens ansvar ska tillämpas. De här avtalen kan gälla till exempel sanering av idrottslokaler, vägunderhåll och inhyrning av vårdpersonal i Finland och utomlands.

Innan ett avtal om underleverans eller hyrt arbete ingås ska beställaren utreda att avtalspartnern har sett till sina arbetsgivarskyldigheter, som till exempel skatter, pensionsförsäkringsskydd och olycksfallsförsäkringsskydd för arbetstagarna och företagshälsovård.

”Kommunernas verksamhet spelar också en viktig roll eftersom kommunerna gör stora beställningar och är vägvisare för företagen inom olika områden ”, framhäver projektansvarig, inspektör Pauli Ollikka vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Inspektionerna anmäls till kommunerna på förhand. Inspektionen inleds med ett kort informationsinslag avsett för dem som genomför upphandlingar och dem som beslutar om upphandling i olika enheter i kommunerna och kommunsammanslutningarna.

Beställaransvarstillsynen kommunicerar nu också på Twitter

Beställaransvarstillsynen började kommunicera på Twitter i februari under namnet Tilaajavastuu. På Beställaransvarstillsynens Twitterkonto informeras bland annat om hur projektet Beställaransvar i kommunerna framskrider och om tillsynsobservationer. Det delas också ut information om beställaransvaret och tillsynen.

 

Mera information:
Inspektör Pauli Ollikka, tfn 0295 016 239, fornamn.efternamn@rfv.fi
Överinspektör Mikko Vanninen, tfn 0295 016 381, fornamn.efternamn@rfv.fi

http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/gra-ekonomi/bestallaransvar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. Ansvarsområdet ansvarar för tillsynen över beställaransvarslagen i hela landet.