alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Två eller tre personer har fått samma antal röster i valet. Vem utses till att sköta uppdraget?

Två eller tre personer har fått samma antal röster i valet. Vem utses till att sköta uppdraget?

Arbetarskyddssamarbete

Vinnaren utses genom lottdragning mellan de kandidater som har fått samma antal röster.

25.9.2015