alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Utför arbetarskyddsinspektörer mätningar av inomhusluft eller byggnadstekniska utredningar?

Utför arbetarskyddsinspektörer mätningar av inomhusluft eller byggnadstekniska utredningar?

Inomhusklimat

Nej, det gör de inte. Till arbetarskyddsinspektörernas uppgifter hör att övervaka arbetarskyddsbestämmelserna. Arbetsgivaren är skyldig att säkerställa en god kvalitet på inomhusluften på arbetsplatsen och en utredning om inomhusklimatet som gjorts av en utomstående expert kan användas som hjälp.

8.11.2022