alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Utses arbetarskyddschefen genom val?

Utses arbetarskyddschefen genom val?

Arbetarskyddssamarbete

Nej, endast arbetarskyddsfullmäktigen och ersättarna utses genom val. Arbetarskyddschefen utses av arbetsgivaren.

25.9.2015