Innehållspublicerare

null Utstationerande företag ska i fortsättningen uppge arbetstagarspecifika uppgifter

Utstationerande företag ska i fortsättningen uppge arbetstagarspecifika uppgifter

15.9.2021

Från och med oktober ska företag som stationerar ut arbetstagare i Finland lämna specificerade uppgifter om varje arbetstagare. Tidigare räckte det med att i anmälan uppge det uppskattade antalet arbetstagare och utstationeringens längd.

Lagen om utstationerade arbetstagare ändrades den 30 juli 2020. Ändringarna i anmälan om utstationering träder i kraft den 1 oktober 2021. 

Framöver ska det utstationerande företaget lämna följande uppgifter om varje utstationerad arbetstagare: 

  • personbeteckning
  • hemviststatens skattekod 
  • skattenummer som ges av Skatteförvaltningen i Finland 
  • datum för när utstationeringen börjar  
  • datum eller uppskattat datum för när utstationeringen upphör.

Anmälan görs till arbetarskyddsmyndigheten på en webblankett som finns på sidan Anmälningsskyldighet. Mer information om utstationering av arbetstagare finns på sidan Utstationerad arbetstagare