alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vad innebär arbetarskyddsfullmäktigens uppsägningsskydd?

Vad innebär arbetarskyddsfullmäktigens uppsägningsskydd?

Arbetarskyddssamarbete

Arbetarskyddsfullmäktigen har ett starkt uppsägningsskydd. Skyddet är detsamma som förtroendemannens uppsägningsskydd enligt arbetsavtalslagen. Enligt den kan arbetarskyddsfullmäktigens anställningsförhållande sägas upp på grund av minskat arbete, saneringsförfarande eller konkurs endast om hens arbete upphör helt och hållet och hen inte kan erbjudas arbete som motsvarar hens yrkesskicklighet eller annars är lämpligt eller utbildning till andra uppgifter. En arbetarskyddsfullmäktigs anställningsförhållande får sägas upp av orsaker som hänför sig till hens person endast om majoriteten av de arbetstagare som arbetarskyddsfullmäktig representerar ger sitt samtycke till det.

25.11.2022