alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vad ska beaktas då man avtalar en prövotid i början av anställningen?

Vad ska beaktas då man avtalar en prövotid i början av anställningen?

Arbetsavtal

Prövotiden ska avtalas så att båda parterna är medvetna om prövotidsvillkoret. I fråga om prövotid ska även dess längd avtalas. En prövotid kan avtalas oavsett hur långt arbetsavtalet är, med andra ord kan en prövotid avtalas även då ett arbetsavtal för viss tid ingås. Enligt huvudregeln är prövotiden högst sex månader och börjar löpa från den tidpunkt då arbetet börjar. Om det är fråga om ett arbetsavtal för viss tid, kan prövotiden vara högst hälften av anställningstiden, men inte längre än sex månader.

22.6.2022