alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vad ska jag göra när arbetsgivaren förutsätter att jag som väktare också ska förflytta kundvagnar trots att jag får ont i knäet av det?

Vad ska jag göra när arbetsgivaren förutsätter att jag som väktare också ska förflytta kundvagnar trots att jag får ont i knäet av det?

Fysisk belastning

Arbetsgivaren ska se till att problemen med förflyttning av kundvagnar reds ut. Den lagstadgade företagshälsovården omfattar en utredning om arbetsrelaterade hälsorisker och -olägenheter för arbetstagarna. Om förflyttningen av kundvagnar konstateras äventyra arbetstagarens hälsa ska arbetsgivaren efter att ha blivit underrättad om det vidta åtgärder för att undvika eller minska risken med tillgängliga metoder. Ta upp frågan med din chef och kontakta vid behov även företagshälsovården.

3.9.2018