alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vad ska man göra om en inhyrd arbetstagare råkar ut för en allvarlig arbetsolycka?

Vad ska man göra om en inhyrd arbetstagare råkar ut för en allvarlig arbetsolycka?

Hyrt arbete

Bemanningsföretaget ska utan dröjsmål anmäla en allvarlig arbetsolycka till polisen och regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet. Anmälningsskyldigheten grundar sig på lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

Mer information finns på sidan Arbetsolyckor.

8.4.2022