alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vår arbetsplats är belägen i en hyresfastighet, som har haft skadade konstruktioner som uppenbart lett till symptom hos personalen. Vad ska jag göra som arbetsgivare?

Vår arbetsplats är belägen i en hyresfastighet, som har haft skadade konstruktioner som uppenbart lett till symptom hos personalen. Vad ska jag göra som arbetsgivare?

Inomhusklimat

Som arbetsgivare ska du kontakta hyresvärden och begära en utredning av fastighetens skick och eventuella reparationsbehov samt tidsplanen för reparationen. Det är bra att alltid ta kontakt skriftligen. Arbetsgivarens primära skyldighet är att se till att arbetsplatsen på alla sätt är säker och hälsosam för arbetstagarna. Hyresvärden ska dock hålla lokalerna i sådant skick att de lämpar sig för ändamålet och att även inomhusluften i byggnaden är hälsosam och säker.

7.3.2016