alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Var får man kabelkartor?

Var får man kabelkartor?

Elektricitet

Man får kabelkartor av nätoperatören. Det är bra att först kontakta elnätsoperatören, dvs. det lokala elbolaget. Positionsinformation för kablarna fås också på webbtjänster Johtotietopankki eller Kaivulupa.fi.

23.6.2022