Innehållspublicerare

null Var hittar jag information om hur mycket lön jag ska få för ett arbete som jag planerar att söka?

Var hittar jag information om hur mycket lön jag ska få för ett arbete som jag planerar att söka?

Lön

Det finns lönebestämmelser i kollektivavtal för olika branscher. Alla kollektivavtal som fastställts som allmänbindande finns på finlex.fi. Där kan du kolla om det finns ett allmänbindande kollektivavtal för arbetsgivarens bransch med löneinformation. Även fackorganisationer i olika branscher har lönetabeller i sina nättjänster. I Statistikcentralens nättjänst finns dessutom statistik över löner i olika branscher.

22.6.2022