alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vår produktionsanläggning ska köpa en ny maskin färdigt monterad av ett utomstående företag. Maskinen är värd cirka 50 000 euro. Företaget ska montera den i våra lokaler. Jobbet tar bara två dagar. Måste vi inhämta utredningar om avtalsparten?

Vår produktionsanläggning ska köpa en ny maskin färdigt monterad av ett utomstående företag. Maskinen är värd cirka 50 000 euro. Företaget ska montera den i våra lokaler. Jobbet tar bara två dagar. Måste vi inhämta utredningar om avtalsparten?

Beställaransvar

Om beställaren köper maskinen eller anordningen färdigt monterad och monteringen sker i beställarens lokaler eller på beställarens arbetsställe ska lagen om beställarens ansvar i regel tillämpas på avtalet. Om värdet på underleveransavtalet är minst 9 000 euro (moms 0 %) ska beställaren inhämta utredningarna.

Vid beräkningen av värdet på avtalet beaktas avtalets totala värde, dvs. att arbetets andel inte specificeras. Om det handlar om ett underleveransavtal saknar antalet arbetsdagar betydelse med tanke på tillämpningen. Gränsvärdet för antalet arbetsdagar gäller endast avtal om hyrd arbetskraft.

7.7.2022