alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vem kan ställa upp som kandidat i valet av arbetarskyddsfullmäktig?

Vem kan ställa upp som kandidat i valet av arbetarskyddsfullmäktig?

Arbetarskyddssamarbete

Alla arbetstagare, tjänstemän och högre tjänstemän på arbetsplatsen, som har ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande när arbetarskyddsfullmäktiges mandatperiod börjar, kan ställa upp som kandidater.

1.10.2018