Innehållspublicerare

null Vem kan verka som företrädare för ett utstationerande företag i Finland?

Vem kan verka som företrädare för ett utstationerande företag i Finland?

Utstationerad arbetstagare

En person eller ett företag som har behörighet att företräda det utstationerande företaget i domstol samt på företagets vägnar ta emot stämningar och andra myndighetshandlingar. Företrädaren ska ha en adress i Finland.

Som företrädare kan exempelvis fungera en tjänstebeställare i Finland (en hyrd arbetstagares användarföretag), en bokföringsbyrå eller annat tjänsteföretag, som tillhandahåller tjänster för kommenderingsarbete för utländska företag. Om en utstationerad arbetstagare skickas på kommendering från utlandet till Finland till ett företag inom samma företagsgrupp, kan ett i Finland verksamt företag fungera som företrädare. Även en utländsk arbetstagare kan verka som företrädare, om arbetsgivaren ger arbetstagaren tillgång till de uppgifter som fordras.

28.8.2020