alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vi använder en tjänst via vilken beställaren själv kan inhämta en rapport om hur avtalsparten har skött sina förpliktelser. Räcker det med att man läser igenom rapporten eller måste den skrivas ut?

Vi använder en tjänst via vilken beställaren själv kan inhämta en rapport om hur avtalsparten har skött sina förpliktelser. Räcker det med att man läser igenom rapporten eller måste den skrivas ut?

Beställaransvar

Beställaren ska förvara utredningarna och intygen i minst två år efter att det avtalsenliga arbetet har upphört. Därför ska beställaren även förvara rapporter från privata informationstillhandahållares tjänster. Beställaren kan antingen skriva ut rapporten eller spara den till exempel på en dator. Om beställaren sparar utredningarna elektroniskt ska han eller hon se till att de säkerhertskopieras. Beställaren ska uppvisa de inhämtade utredningarna i samband med inspektionen för att det ska vara möjligt att fastställa att utredningsskyldighen har uppfyllts.

Uppfyllandet av utredningsskyldigheten kan i efterhand endast konstateras med intyg och utredningar som inhämtats innan avtalet slutits. Beställaren är skyldig att kontrollera att rapporten innehåller alla de utredningar och uppgifter som lagen förutsätter.

8.10.2018