alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vi är ett bostadsaktiebolag som planerar att genomföra rörrenovering som underleverans. Gäller beställaransvarslagen oss?

Vi är ett bostadsaktiebolag som planerar att genomföra rörrenovering som underleverans. Gäller beställaransvarslagen oss?

Beställaransvar
Ja, ett bostadsaktiebolag är en beställare som avses i beställaransvarslagen.
24.8.2020