alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vi köper internationella transporttjänster av vår avtalspartner. Transporterna börjar i Finland men avslutas utomlands. Hur räknas gränsvärdet som tillämpas i beställaransvarslagen ut för sådana avtals del?

Vi köper internationella transporttjänster av vår avtalspartner. Transporterna börjar i Finland men avslutas utomlands. Hur räknas gränsvärdet som tillämpas i beställaransvarslagen ut för sådana avtals del?

Beställaransvar

Beställaransvarslagen tillämpas på underleveransavtal som utan mervärdesskatt har ett värde på minst 9 000 euro. Vid köp av internationella transporttjänster beaktas den del av underleveransavtalets helhetsvärde som berör den del av transporttjänsten och eventuella andra tjänster kring den som har utförts i Finland.

Om parterna ingår flera avtal efter varandra med endast kort avbrott räknas avtalens värden ihop vid bedömningen av om gränsvärdet har överskridits. Beställaren är utredningsskyldig, om den del av arbetet som har utförts i Finland i avta som följer på varandra är sammanlagt minst 9 000 euro (moms 0 %).

7.7.2022