alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vi planerar att ingå ett avtal om underleveranser. Avtalsparten har lämnat in utredningar som avses i lagen om beställarens ansvar. Handelsregisterutdraget är från 1.1.2019. Måste vi inhämta en nyare utredning?

Vi planerar att ingå ett avtal om underleveranser. Avtalsparten har lämnat in utredningar som avses i lagen om beställarens ansvar. Handelsregisterutdraget är från 1.1.2019. Måste vi inhämta en nyare utredning?

Beställaransvar

Ja, eftersom de utredningar som beställaren inhämtar får vara högst tre månader gamla. Med hjälp av handelsregisterutdraget kan beställaren bland annat säkerställa att de ansvariga personerna i avtalsföretaget inte har blivit meddelade näringsförbud. Därför ska beställaren inhämta aktuella utredningar.

7.7.2022