alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vi ska bygga en ny produktionshall. Vårt företag verkar inte i byggbranschen. Måste vi inhämta utredningar om de företag som utför byggarbetena? Måste vi beakta bestämmelserna om byggverksamhet enligt lagen om beställarens ansvar även om vi inte är verksamma i byggbranschen?

Vi ska bygga en ny produktionshall. Vårt företag verkar inte i byggbranschen. Måste vi inhämta utredningar om de företag som utför byggarbetena? Måste vi beakta bestämmelserna om byggverksamhet enligt lagen om beställarens ansvar även om vi inte är verksamma i byggbranschen?

Beställaransvar

Bestämmelserna om byggverksamhet gäller inte endast företag i byggbranschen utan alla företag som anlitar byggtjänster. Beställaren ska därför inhämta de utredningar om avtalsparterna som lagen om beställarens ansvar förutsätter och beakta alla bestämmelser om byggverksamhet i lagen om beställarens ansvar.

7.7.2022