Innehållspublicerare

null Vad ska anmälas till ASA-registret?

Vad ska anmälas till ASA-registret?

Kemiska agenser

Arbetsgivaren ska anmäla de arbetstagare till ASA-registret som under en betydande del av arbetstiden exponeras för cancerframkallande ämnen och mutagena ämnen samt vilka dessa ämnen är. Detaljerade anvisningar finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

23.11.2020