alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vilka åtgärder bör man vidta på arbetsplatsen för att förebygga nålsticksskador?

Vilka åtgärder bör man vidta på arbetsplatsen för att förebygga nålsticksskador?

Biologiska agenser

Lagen förutsätter att arbetsgivaren i uppgifter relaterade till hälso- och sjukvård ska identifiera riskerna för stick- och skärskador. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda arbetstagarna de vacciner som behövs. Mer information får du av företagshälsovården.

För att förebygga smittorisker bör man dessutom

  • undvika onödig användning av vassa instrument (t.ex. medicinera oralt i stället för injektioner, om det är möjligt)
  •  införa säkerhetsnålar om de är tillgängliga (om det även finns andra vassa instrument med säkerhetstekniska skyddsmekanismer, t.ex. skalpeller, ska de användas)
  •  införa förbud mot att placera nålskyddet på nålen efter användning
  •  använda endast av godkända riskavfallskärl för använda nålar och andra vassa instrument
  •  utarbeta förfaranden för stick- och skärolyckor.
22.6.2022