Anställningsförhållande - Palvelualueen etusivun iso nosto

Ordinarie arbetstid

Det maximala antalet övertidstimmar bestäms i arbetstidslagen. Vid behov kan man på arbetsplatsen emellertid ingå ett avtal om extra övertidsarbete.

Anställningsförhållande - Palvelualueen etusivun pieni ylänosto

Anställningsförhållande - Palvelualueen etusivun pieni alanosto

Avslutande av anställningsförhållande