Prövotid

Arbetsavtal - Prövotidsvillkor

Om prövotid avtalas, ska detta göras klart och tydligt. 

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid som infaller i början av anställningen. Detta ska avtalas så att arbetsgivaren och arbetstagaren är klart medvetna om prövotidsvillkoret och prövotidens längd.

Prövotid kan avtalas oavsett arbetsavtalets längd. Denna ska avtalas innan arbetet inleds på grund av att prövotiden börjar räknas från den tidpunkt då arbetet inleds. Ett prövotidsvillkor ska uttryckligen också avtalas för att arbetsavtal för viss tid som grundar sig på ett läroavtal.

Om arbetsgivaren är skyldig att iaktta ett kollektivavtal, ska arbetsgivaren beakta bestämmelserna om prövotid i detta. Arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren om tillämpningen av denna bestämmelse när arbetsavtalet ingås.

Hur lång kan prövotiden vara?

I arbetsavtal som ingås från och med början av 2017 får prövotiden nu vara högst sex månader i stället för fyra månader tidigare. Arbetsgivaren har rätt att förlänga prövotiden, om arbetstagaren under den här tiden har varit arbetsoförmögen eller familjeledig i minst 30 kalenderdagar. Arbetstagaren ska informeras om förlängningen innan prövotiden går ut.

I tidsbundna arbetsavtal får prövotiden och förlängningen utgöra högst hälften av avtalets längd, men inte vara längre än sex månader.