Alterneringsledighet

Övriga ledigheter i arbetslivet - Alterneringsledighet

Alterneringsledighet ger arbetstagare möjlighet till en längre ledighet som de kan använda på önskvärt sätt.

Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med avtalet om alterneringsledighet med arbetsgivaren befrias från arbetsuppgifterna enligt anställningsförhållandet och där arbetsgivaren förbinder sig att anställa en arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån för motsvarande tid.

Om alterneringsledighet föreskrivs i lagen om alterneringsledighet. Arbetskrafts- och arbetarskyddsmyndigheterna övervakar tillsammans iakttagandet av lagen om alterneringsledighet. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande om förutsättningarna för alterneringsersättning.

Ytterligare information om alterneringsledighet:

Alterneringsledighet. TE-tjänster.

Alterneringsersättning. FPA.