Partiell ålderspension

Övriga ledigheter i arbetslivet - Partiell ålderspension

En äldre arbetstagare eller företagare kan minska på arbetsbördan genom att övergå till deltidsarbete och ansöka om partiell ålderspension som kompensation. I stället för deltidspension infördes partiell ålderspension i början av år 2017.

Partiell ålderspension förutsätter avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetsgivaren är inte skyldig att ordna deltidsarbete.

Villkoren för beviljande av partiell ålderspension avviker något från varandra inom den privata och den offentliga sektorn. Även partiell ålderspension för jordbruksföretagare och sjömän har särskilda drag.

Ytterligare information om partiell ålderspension finns i nättjänsten Arbetspension.fi.