Rätten att arbeta ska säkerställas

Rätt att arbeta - Alasivu

Arbetsgivaren ska försäkra sig om grunden för rätten att arbeta innan ett arbetsavtal ingås.

Arbetsgivaren har skyldighet att försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta i Finland. Skyldigheten att försäkra sig om rätten att arbeta gäller också huvudentreprenör eller huvuduppdragsgivare som verkar i Finland i situationer där utländska arbetstagare arbetar för en utländsk arbetsgivare i entreprenad- eller underentreprenadarbete eller som hyrd arbetskraft.

Arbetsgivaren kan försäkra sig om, den utländska arbetstagarens rätt att arbeta, utifrån arbetstagarens pass eller ett annat officiellt resedokument eller uppehållstillståndskortet. Arbetsgivaren ska försäkra sig om grunden för rätten att arbeta innan anställningen sker eller ett arbetsavtal ingås.

Ytterligare information: Pass och andra resehandlingar. Gränsbevakningsväsendet.

Grunderna för rätten att arbeta

Grunden för rätten att arbeta i Finland för en arbetstagare kan vara:

  • medborgarskap i ett EU- eller EES-land 
  • ett uppehållstillstånd som berättigar till arbete
  • arbetstagaren behöver inte uppehållstillstånd enligt utlänningslagen eller säsongsanställningslagen.

Begränsningar i ett uppehållstillstånd:

  • Om ett uppehållstillstånd beviljats för viss tid, har arbetstagaren rätt att arbeta enbart under denna tid.
  • Om ett uppehållstillstånd beviljats för en viss bransch, har arbetstagaren rätt att arbeta enbart inom den bransch som antecknats i tillståndet.
  • Om ett uppehållstillstånd beviljats för en viss arbetsgivare, har arbetstagaren rätt att arbeta enbart för arbetsgivaren i fråga.

Uppehållstillståndet kan även vara förenat med andra begränsningar. Därtill ska åtminstone följande frågor beaktas:

  • Ansökan om fortsatt tidsbegränsat tillstånd ska lämnas innan det gällande uppehållstillståndet går ut.
  • Arbetsgivaren kan inte ansöka om arbetstagares uppehållstillstånd för sin arbetstagare.

Ytterligare information:
Rätt att arbeta. Migrationsverket.
Att arbeta i Finland. Migrationsverket.

När behövs inte något uppehållstillstånd?

I utlänningslagen finns det föreskrifter om särskilda situationer där en person med ett annat än ett EU-/EES-lands medborgarskap kan arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Situationerna kan exempelvis anknyta till kortvariga vetenskaps-, kultur- och sportuppgifter. Även asylsökande kan arbeta utan uppehållstillstånd beroende på verifiering av identitet inom tre eller sex månader från ansökan om asyl. Dessutom kan man med stöd av säsongsanställningslagen arbeta högst 90 dagar i säsongsarbete inom jordbruk och turism med visum för säsongsarbete eller intyg för säsongsarbete.

Studerande har begränsad rätt att arbeta

Studerande har obegränsad rätt att arbeta med ett uppehållstillstånd för studier, om arbetet utgörs av praktik eller slutarbete som hör till examen. En studerande kan förvärvsarbeta i genomsnitt 25 timmar per vecka under terminerna och utan begränsningar då undervisning inte ordnas vid läroanstalten.

Ytterligare information: Ansökan om uppehållstillstånd för studier. Migrationsverket.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?